Přihlásit se

Laziale Antincendi Srl se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web Laziale Antincendi Srl a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu Laziale Antincendi Srl souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

Laziale Antincendi Srl shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. Laziale Antincendi Srl také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na Laziale Antincendi Srl automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou Laziale Antincendi Srl využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu Laziale Antincendi Srl.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu Laziale Antincendi Srl, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: Laziale Antincendi Srl nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

Laziale Antincendi Srl doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na Laziale Antincendi Srl. To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. Laziale Antincendi Srl nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo Laziale Antincendi Srl a rodinu webů Laziale Antincendi Srl.

Použití osobních informací

Laziale Antincendi Srl shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu Laziale Antincendi Srl a k poskytování služeb, o které jste požádali. Laziale Antincendi Srl také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z Laziale Antincendi Srl a jeho přidružených částí. Laziale Antincendi Srl vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. Laziale Antincendi Srl neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. Laziale Antincendi Srl Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc Laziale Antincendi Srl může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb Laziale Antincendi Srl a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

Laziale Antincendi Srl nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

Laziale Antincendi Srl udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu Laziale Antincendi Srl za účelem zjištění, jaké služby Laziale Antincendi Srl jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům Laziale Antincendi Srl, jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web Laziale Antincendi Srl prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící Laziale Antincendi Srl nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku Laziale Antincendi Srl a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů Laziale Antincendi Srl nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web Laziale Antincendi Srl používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky Laziale Antincendi Srl nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti Laziale Antincendi Srl, které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb Laziale Antincendi Srl nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

Laziale Antincendi Srl zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. Laziale Antincendi Srl uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

Laziale Antincendi Srl vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se Laziale Antincendi Srl nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte Laziale Antincendi Srl na adrese info@lazialeantincendi.it. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.